SERVEIS

 • ELECTRICITAT

  Bateria, alternador, il·luminació i enllumenat, seguiment i reparació d'instal·lació elèctrica, equipament elèctric interior, bugies, motor d'arrencada, etc.

 • FRENS

  Realitzem tot tipus d'intervencions sobre el sistema de frens del seu vehicle, substitució de líquid, canvi de pastilles de fre, reparació de desequilibris durant la frenada, actuacions sobre el sistema electrònic de l'ABS, ESP, etc.

 • MECÀNICA GENERAL

  Realitzem tot tipus d'operacions de manteniment preventiu i reparació relatives a la mecànica general del vehicle, motor, frens, climatització, amortiment, direcció, sistemes de transmissió (caixa de canvis i embragatge), etc.

 • PNEUMÀTICS

  Substitució de pneumàtics, control de desgast, esquerdes, cops, control de la pressió d'inflat, d'envelliment, equilibrat, reparació de punxades, etc. Diagnòstic i reparació dels sistemes de control de pressió automàtic.

 • PRE-ITV

  Sotmetem el seu vehicle una revisió prèvia completa que li garantirà superar amb èxit la revisió ITV. Realitzem una revisió exhaustiva d'aquells punts que van a ser examinats en la Inspecció Tècnica de Vehicles amb la finalitat de que cadascun estiguin en perfecte estat. Si ha de passar la ITV i no té temps, no es preocupi, nosaltres ho fem per vostè, portem el seu vehicle a la Inspecció i el retornem al taller per a la seva recollida.

 • TUB D'ESCAPAMENT

  Manteniment, reparació, diagnosi i substitució de qualsevol dels components del sistema d'escapament, conductes, silenciosos, catalitzadors, filtres de partícules (FAP) sondes lambda, sondes de temperatura, control de les emissions de gasos contaminants, etc.

 • C/ Montseny, 3, 17320 Tossa de Mar (Girona, Espanya)
  T: 972.34.00.22