La qualitat ens distingeix.

INTERVALS DE SUBSTITUCIÓ